Friday, May 27, 2011

3 Ангел Джонев - Западнопокраинският въпрос в българската историопис

Западнопокраинският въпрос в българската историопис*

д-р Ангел Джонев**

Интересът към западните български земи привлича вниманието на изследователите. Македония и Поморавието са обект на множество проучвания. Историческата наука обръща внимание на проблеми свързани и със Западните покрайнини. Изследванията по западнопокраинския въпрос са значително малко по обем. Редица обективни предпоставки водят до този резултат, като сред тях се откроява по-късия времевия обхват, външнополитическите характеристики и вътрешнополитическите особености.

Западнопокраинският въпрос е най-новия национален проблем за следосвобожденската българска история и се появява в следствие на Ньойския договор. За повече от деветдесетгодишното си съществуване преминава през различни периоди, етапи и фази.

Sunday, April 03, 2011

4 Ангел Джонев - Българските железопътни строежи в Македония през Втората световна война (1941 – 1944 г.)

Българските железопътни строежи в Македония през Втората световна война
 (1941 – 1944 г.)*

н. с. д-р Ангел Джонев**

(Текстът и снимките са любезно предоставени от автора на материала).

България се присъединява към Тристранния пакт на 1 март 1941 г. Бързият разгром на Югославия и Гърция от силите на Вермахта през април 1941 г. е последван от присъединяването с неокончателен статут към Царството на територии от Западна Тракия, Югоизточна Македония, островите Тасос и Самотраки, събирателно наричани Беломорие, от Вардарска Македония, Косово и Поморавието заедно със Западните покрайнини, всичко на обща площ 39765,6 кв. км.

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial