Saturday, October 14, 2006

0 Македонизмът не е от вчера...

| More

"Как се каляваше стоманата", или първите стъпки на "Македонската" национална свест у българите във Вардарска и Егейска Македония...Представям ви кратко откъсче от едно писмо:

"...Трябва да се скрие омразата към заблудените населения, които подържат схизматическата екзархия, като се убедят че цялото население, което живее в Македония, не е нито българско-нито гръцко, а Македонско, и че трябва да се докаже още, че това трябва да бъде тъй, не само защото бъдещето го иска, но и защото Европа в Берлин реши, това да стане...".

- Част от отговор на Солунския гръцки силогос, в отправеното към него запитване за бъдещите действия на Елинизма по тези места.


Публикувано за пръв път във в-к. Марица, брой 4 от 1879 година..

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial