Thursday, November 12, 2009

0 Македония и Одринско (1893-1903). Мемоар на Вътрешната Организация

| More

Пред Вас е дългоочакваното (поне от мен) интернет издание на популярния "Мемоар на Вътрешната Организация". За пръв път той е отпечатан през 1904 г. в София, а през 2004 г. бе преиздаден фототипно. Замисълът за неговото съставяне, принадлежи на ръководителите на ВМОРО и датира от 1903 г. Целта е била, на неговите страници да намерят място всички по-важни събития, свързани с близо десетгодишното съществуване на организираното революционно движение в Македония и Тракия. Акцентът, естествено, е поставен най-вече върху избухването на Илинденско-Преображенско въстание, което се явява връхна точка в националноосвободителните борби и бележи завършека на първия етап от дългогодишната борба на Македония и Тракия за свобода и обединение с майката Родина.

Едно от безспорните достойнства на този труд е, че след неговото публикуване досега не е излизал друг подобен сборник, засягащ така подробно събитията в тези земи от лятото на 1903 г.
В заключение, от неговото присъствие в интернет ще бъдат удовлетворени всички онези, който търсят бързо ценен, детайлен и достоверен източник за събитията около Илинденско-Преображенското въстание.

Makedonija i Odrinsko (1893-1903)

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial