Friday, February 05, 2010

0 "Галичка сватба". Обичаи, разказани от Санда Гиновска от Галичник на Коста Църнушанов

| More

Сватбени обичаи в Галичник - Македония, описани на галичко-реканско наречие от Санда  Костова Гиновска и записани от Коста Църнушанов [1]

Част от ритуала "Галичка сватба"
(снимка: П. Горчева)
За да прочетете статията, моля, кликнете върху бутона "Read more" или върху заглавието на статията.

Sanda Ginovska - Svatbeni Obichai v Galichnik, Makedonia. Zapisal: Kosta Tsarnushanov

1. Настоящата статия е част от монографията на Коста Църнушанов. Македонски народни песни. І изд. С., 1956, с. 352-359.

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial