Wednesday, November 08, 2006

0 СЛАВЯНСКИТЕ НАЗВАНИЯ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, РЕКИ, ПЛАНИНИ И ЕЗЕРА В ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ

| More

СЛАВЯНСКИТЕ НАЗВАНИЯ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, РЕКИ, ПЛАНИНИ И ЕЗЕРА В ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯВАЖНО!!! Имената на населените места, са дадени в следния ред:
Старо име на населеното място-Ново име (гръцко)-Област (старо име)
А


[+/-]ЦЕЛИЯТ ТЕКСТАгова махала-Аделфикон-Сярска
Айватово-Лити-Солунска
Айтос-Аетос-Леринска
Аканджали-Муриес-Кукушка
Алистрат-Алистрати-Зиляховска
Алчак-Хамилон-Гумендженска
Апоскеп-Апоскепос-Костурска
Арапли-Лаханокипос-Солунска
Арменово-Арменохори-Леринска
Арменско-Алонас-Леринска
Арсен-Полиплатанон-Воденска
Ахил-Агиос Ахилеос-Костурска
Б

Балджа-Мелисохорион-Солунска
Бабакьой-Меся-Гумендженска
Бабчор-Вапсори-Костурска
Баница-Веви-Леринска
Баница-Карие-Сярска
Баракли-Ексохи-Леринска
Баракли Джумая-Валтерон-Демирхисаргка
(Долна Джумая)
Баровица-Кастанери-Гумендженска
Бейлик махале-Валтотопи-Сярска
Бел Камен-Дросопиги-Леринска
Белотинци-Левкойя-Драмска
Бер-Верия-Верска
Безсвиня-Сфика-Костурска
Биралци-Пердикас-Кайлярска
Блаца-Полинери-Кайлярска
Бобища-Вергис-Костурска
Бозец-Атирас-Ениджевардарска
Богацко-Вогатцикон-Костурска
Боймица-Аксиуполис-Гумендженска
Бойне-Антихрон-Сятиста
Борешница-Палестра-Леринска
Бошовци-Мавропиги-Кайлярска
Брезница-Ватохорион-Костурска
Брест-Акролимнион-Кукушка
Бресчани-Крианера-Костурска
Бугариево-Каравиа-Солунска
Буф-Буфи-Леринска
Буковик-Оксия-Костурска
Бъмбоки-Макрохори-Костурска
В
Ватилак-Ватилакон-Солунска
Везник-Моникон-Сярска
Вещица-Ангелохорион-Берска
Винени-Пили-Костурска
Витачища-Витаста-Зиляховска
Вишен-Висяни-Сярска
Вишени-Висиня-Костурска
Владово-Аграс-Воденска
Воден-Едеса-Воденска
Войводина-Спиля-Кайлярска
Волак-Волакс-Драмска
Волчища-Домирос-Зиляховска
Вощарани-Мелити-Леринска
Вългаци-Камбохорион-Гумендженска
Въдрища-Палеа Милотопос-Ениджевардарска
Възме-Ексохори-Драмска
Вълкояново-Лики-Воденска
Въмбел-Мосохори-Костурска
Върбени-Итя-Леринска
Въртокоп-Скидра-Воденска
Върголом-Агиос Вартоломеос-Леринска
Г
Габреш-Гаврос-Костурска
Галища-Оморфоклисия-Костурска
Гаракарци-Гераконос-Гумендженска
Георгопик-Горгопи-Гумендженска
ГерманАгиос-Германос-Костурска
Герман-Схистолитос-Демирхисарска
Голишани-Левкади-Воденска
Голо село-Гимна-Ениджевардарска
Голяма ливада-Мегала-ЛивадияСъботска
Горенци-Корисос-Костурска
Горицко-Аграпидиес-Леринска
Горни Котор-Ано Идруса-Леринска
Горни Порой-Ано Пороя-Демирхисарска
Горничево-Кели-Леринска
Горно Броди-Ано Вронду-Сярска
Горно Дреновени-Ано Кранионас-Костурска
Горно Караджово-Моноклиси-Сярска
Горно Клещино-Ано Клинес-Леринска
Горно Крушево-Ано Кердилион-Нигритска
Горно Крушоради-Ано Ахлада-Леринска
Горно Куфалово-Куфаля-Солунска
Горно Неволяни-Скопя-Леринска
Горно Пожарско-Ано Лутраки-Съботска
Горно Родиво-Ано Колифи-Съботска
Градобор-Градеборион-Солунска
Граждино-Врондерон-Костурска
Грамос-Грамос-Костурска
Граче-Фтеля-Костурска
Граждино-Врондерон-Костурска
Гугово-Врита
Гулинци-Родонас-Леринска
Гюмендже-Гуменица-Гумендженска
Гюреджик-Гранитис-Драмска
Д
Даутли-Амбелохори-Кукушка
Дебрец-АнарахиКайлярска
Джума-Амигдала-Кайлярска
Демир Хисар-Сидирокастрон-Демирхисарска
Добролища-Калохори-Костурска
Довища-Папас Емануил-Сярска
Доксат-Доксатон-Драмска
Долени-Зевгостаси-Костурска
Долни Котор-Като Идруса-Леринска
Долни Порой-Като Пороя-Демирхисарска
Долно Дреновени-Като Кранионас-Костурска
Долно Каленик-Като Каленики-Леринска
Долно Клещино-Като Клинес-Леринска
Долно Крушево-Като Кердилион-Нигритска
Долно Неволяни-Валтонера-Леринска
Долно Папратско-Като Фтериас-Костурска
Долно Куфалово-Куфаля-Солунска
Драготин-Промахон-Демирхисарска
Драма-Драма-Драмска
Дреновени-Кранионас-Костурска
Дреничево-Кранохори-Костурска
Дроботища-Дасери-Костурска
Дряново-Гликонери-Костурска
Дряново-Драновон-Сярска
Дудулар-Дйавата-Солунска
Дурбанли-Синорон-Кукушка
Дурданли-Патохори-Кукушка
Дъбово-Валтотопи-Гумендженска
Дъмбени-Дендрохори-Костурска

Е
Егри дере-Калитеа-Драмска
Ежово-Дафни-Нигритска
Езерец-Петропулаки-Костурска
Екши су-Ксино неро-Леринска
Елеово-Лакя-Леринска
ЕлешницаФея-Петра-Демирхисарска
Елшен-Карпери-Сярска
Емборе-Емборион-Кайлярска
Енидже Вардар-Яница-Ениджевардарска
Еникьой-Проватас-Сярска
Епископ-Епископи-Воденска
Ж
Желегоже-Пентаврисон-Костурска
Женско-Гинекастрон-Кукушка
Жельово-Андартикон-Костурска
Жервени-Агиос Антониос-Костурска
Жужелци-Спилеа-Сятиста
З
Забърдени-Мелантион-Леринска
Загоричани-Василиас-Костурска
Зарово-Никополис-Лагадинска
Зелениче-Склитрон-Леринска
ЗиляховоНеа-Зихни-Зиляховска
Зорбатово-Микро Монастири-Солунска
Зърнево-Като Неврокопион-Драмска

И

Избища-Агриокерасия-Драмска
Извор-Пиги-Гумендженска
Изглибе-Пория-Костурска
Инели-Анатоликон-Кайлярска
К
Кабасница-Проти-Леринска
Кавакли-Левконас-Сярска
Кавала-Кавала-Кавалска
Кадиново-Галатас-Ениджевардарска
Кайляри-Птолемаис-Кайлярска
Калапот-Палеон Калапоти-Драмска
Калиново-Сутоянейка-Кукушка
Калугирица-Калогерица-Леринска
Камарето-Камароти-Демирхисарска
Камила (Турска камила)-Ано камили-Сярска
Каракьой-Катафитон-Драмска
Кара суле-Поликастрон-Гумендженска
Карликьой-Хионохорон-Сярска
Катраница-Пирги-Кайлярска
Кеседжи чифлик-Сидирохорион-Демирхисарска
Киречкьой (Пейзаново)-Азвестохорион-Солунска
Клабучища-Полиплатано-Леринска
Кладороби-Кладорахи-Леринска
Клепушна-Аграини-Зиляховска
Клисура-Клисура-Костурска
Кобалище-Кокиноя-Драмска
Козлукьой-Кариохори-Кайлярска
Кожани-Козани-Кожанска
Колиби-Скините-Кукушка
Комен-Команос-Кайлярска
Кономлади-Макрохори-Костурска
Коритен-Ксирохори-Кукушка
Кормища-Кормиста-Зиляховска
Конуй-Елос-Кайлярска
Корнишор-Кромни-Ениджевардерска
Косинец-Иеропиги-Костурска
Костур-Кастория-Костурска
Крепешино-Атрапос-Леринска
Крива-Гривас-Гумендженска
Кронцелево-Керасиес-Воденска
Крушево-Ахладохорион-Демирхисарска
Крушоради-Ахлада-Леринска
Куманич-Дасатон-Драмска
Куманичево-Литя-Костурска
Кумли-Амудя-Демирхисарска
Кукуш-Килкис-Кукушка
Кучковени-Перазма-Леринска
Кушиново-Полипетрон-Гумендженска
Кърчища-Полианемон-Костурска
Кърчово-Каридохори-Демирхисарска
Кьоспекли-Скутари-Сярска
Л
Лабаница-Агиос Димитриос-Костурска
Лагадина-Лангадас-Лагадинска
Лагино-Триандафиля (Папаянис)-Леринска
Лажени-Месониси-Леринска
Ланга-Милохори-Кайлярска
Лелово-Агиос Антониос-Кукушка
Лерин-Флорина-Леринска
Лесковец-Лептокариес-Леринска
Лехово-Красохори-Демирхисарска
Либешево-Аила-Сятиста
Липинци-Азвестопетра-Кайлярска
Липош-Филира-Демирхисарска
Ловча-Каликарпон-Драмска
Лошница-Гермас-Костурска
Лувради-Скиерон-Костурска
Лугунци-Лангадя-Съботска
Лънки-Микро лимни-Костурска
Любетино-Пединон-Леринска

М

Малеш-Вамвакя-Нигритска
Маловци-Илиолустон-Кукушка
Мангила (Могила)-Ано Периволи-Костурска
Маняк-Маняки-Костурска
Марчища-Като Периволи-Костурска
Матешница-Симос Йоанидис-Леринска
Махала-Тропеухос-Леринска
Мачуково-Евзони-Кукушка
Медово-Милионас-Костурска
Мелникич-Меленикицион-Сярска
Месимер-Месимери-Воденска
Михалово-Михалици-Кукушка
Мокрени-Варико-Костурска
Н
Невеска-Нимфеон-Леринска
Неволяни-Скопия-Леринска
Негован-Фламбурион-Леринска
Негуш-Науса-Негушка
Неокази-Неохораки-Леринска
Неред-Полипотамон-Леринска
Нестрам (Несрам)-Несторион-Костурска
Нестим-Настимон-Сятиста
Нивица-Псарадес-Костурска
Негочани-Ники-Леринска
Нигрита-Нигрита-Нигритска
Нисия-Нисион-Воденска
Нови град-Вегора-Леринска
Ново село-Корфула-Костурска
Ново село-Неохоруда-Солунска
Новоселяни-Неа Коми-Леринска
О
Олишча-Мелисотопос-Костурска
Омотско-Ливадотопос-Костурска
Опая-Опая-Костурска
Органджи-Органзи-Драмска
Оризари-Ризо-Воденска
Оризарци-Ризия-Гумендженска
Оровник-Карие-Костурска
Орово-Пиксос-Костурска
Орляк-Стримоникон-Нигритска
Осничани-Кастанофитон-Костурска
Острово-Арниса-Воденска
Ошчима-Тригонон-Костурска
П
Палеор-Папеохорион-Кожанска
Палеохор-Палеохорион-Кайлярска
Пальор-Фуфа-Кайлярска
Пападия-Пападя-Леринска
- Пендоврисос (ново селище)-Кайлярска
Патарос-Дросатон-Кукушка
Песочница-Амохорион-Леринска
Петгас-Пендалофос-Гумендженска
Петорак-Трипотамос-Леринска
Петрово-Агиос Петрос-Гумендженска
Петърско-Петрес-Леринска
Пиликати-Монопилон-Костурска
Пилорик-Пилориги-Ениджевардарска
ПИСКОПИЯ-Епископи-Воденска
Писодер-Писодерион-Костурска
Плевня-Петруса-Драмска
Плешевица-Колхики-Леринска
Плугар-Лудиас-Ениджевардерска
Под-Подос-Воденска
Пожари (Бугарин)-Кефалохори-Берска
Поздивища-Халара-Костурска
Попли-Левконас-Леринска
Попово-Мириофитон-Кукушка
Пополжани-Папаянис-Леринска
Постол (Пела)-Агии Апостоли-Ениджевардарска
Почеп-Маргарита-Воденска
Правище-Елефтеруполис-Правищенска
Прекопана-Перикопи-Леринска
Просяник-Скотуса-Сярска
Просечен-Просоцани-Драмска
Пъпле-Левконас-Костурска
Пътеле-Агиос Панталей-Леринска
Р
Радомир-Азвестарио-Гумендженска
Радунища-Криовриси-Кайлярска
Райковче-Капнотопос-Демирхисарска
Ракита-Олимбиас-Кайлярска
Рамна-Омалон-Гумендженска
Ранци-Ермакя-Кайлярска
Ревани-Дипотамя-Костурска
Росен-Ситария-Леринска
Рудари-Калитея-Костурска
Рудник-Анаргири-Леринска
Руля-Катохори-Костурска
Рупел-Клиди-Демирхисарска
Ръмби-Лемос-Леринска
С
Самар-Самари-Воденска
Саракиново-Саракини-Съботска
Сармусакли-Пендаполис-Сярска
Саръгьол-Кристон-Кукушка
Саръ пазар-Антофитон-Кукушка
Саръшабан-Хрисуполис-Саръшабанска
Сатиста (Сачища)-Сятиста-Сятиста
Сборско-Певкотон-Съботска
Свети Атанас-Агиос Атанасиос-Драмска
Свети Илия-Профитис Илияс-Воденска
Свети Тодор-Лимнохори-Леринска
Света Марина-Агия Марина-Берска
Света Петка-Агия Параскеви-Леринска
Сеслово-Севастон-Кукушка
Сетина-Скопос-Леринска
Сехово-Идомени-Гумендженска
Скрижово-Скопя-Зиляховска
Слимница-Трифолос-Костурска
Сливени-Коромиля-Костурска
Смол-Микру Дасос-Кукушка
Смърдеш-Крусталопиги-Костурска
Сокол-Сикя-Сярска
Солун-Тесалоники-Солунска
Спатово-Кимисис-Демирхисарска
Спанци-Фанос-Леринска
Сребрени (Сребрено)-Аспроя (Аспрогия)-Леринска
Ставрос-Ставрос-Лагадинска
Старчища-Периторион-Драмска
Статица-Мелас-Костурска
Старичани-Лакомата-Костурска
Стенско-Стена-Костурска
Стрезово-Аргируполис-Кукушка
Сурльово-Амаранда-Кукушка
Суровичево-Аминдеон-Леринска
Суха баня-Ксилотрон-Нигритска
Сухо-Сохос-Лагадинска
Съботско-Ардея-Съботска
Сълпово-Ардаса-Кайлярска
Сяр-Серес (Сере)-Сярска
Т
Текелиево-Синдос-Солунска
Теово (Техово)-Карадяс-Воденска
Тополяне-Хрисос-Сярска
Топчиево-Гефира-Солунска
Требино-Кардя-Кайлярска
Трепища-Агиос Христофорос-Кайлярска
Тресино-Орма-Съботска
Трънка-Дамаскинон-Демирхисарска
Тумба-Неос Скопос-Сярска
Тумба-Тумба-Гумендженска
Турье-Корифи-Костурска
Тушилово-Статис-Гумендженска
Тушин-Аетохори-Съботска
Тухол-Певкос-Костурска
Търлис-Ватитопос-Драмска
Търново-Ангатотон-Костурска
Търново-Ангатотон-Леринска
Търсье-Тривунон-Костурска

У

Уджана (Учини)-Комнинон-Кайлярска

X

Хайдерли-Клитос-Кайлярска
Харбино-Фтелионас-Кайлярска
Хасаново-Месохори-Леринска
Христос-Христос-Сярска
Хрупища-Аргос Орестикон-Костурска
Хърсово-Херсон-Кукушка
Ц

Цармариново-Марина-Воденска
Церово-Клиди-Леринска
Цървища-Капнофитон-Демирхисарска
Ч
Чалджиево-Филотас-Леринска
Чеган-Агиос Атанасиос-Воденска
Чекри-Паралимни-Ениджевардарска
Череплян-Цереплиани-Зиляховска
Черешево-Тисаврос-Драмска
Черешница-Поликерасон-Костурска
Черкезкьой-Лимнохори-Леринска
Черна река-Карпи-Гумендженска
Черновища-Маврокамбос-Костурска
Четирок-Месопотамя-Костурска
Чирпища-Терпни-Нигритска
Чичегас (Чеши гъс)-Ставродроми-Ениджевардарска
Чор-Галатия-Кайлярска
Чугунци-Мегали-СтернаКукушка
Чука-Пука-Костурска
Чурилово-Цириловон-Костурска
Чучулигово-Анагенисис-Сярска
Ш

Шекерли-Захаратон-Кукушка
Шестеово-Сидирохори-Костурска
Шилинбе-Сфелинос-Зиляховска
Шияк-Комнинадес-Костурска
Шльопинци-Догани-Гумендженска
Щ
Щърково-Плати-Костурско
Ю

Юклемес-Фаранги-Кайлярска
Юруково-Юруко-Леринска
Я
Яворени-Платани-Воденска
Янчища-Яниса-Верска
----------------------------------------------------------------------------------
Азбучен оказател на окръзите и околиите (Егейска Македония)
Окръг
І. Старо название-Ново название
Околия
1.....Старо название-Ново название

І. Воденски-Пелла
1. Воденска-Едеса
2. Енидже-Вардарска-Яница
3. Мегленска-Алмопия (Енотия)

ІІ. Драмски-Драма
1. Драмска-Драма

ІІІ. Кавалски-Кавала
1. Кавалска-Кавала
2. Правище-Пангеон
3. Саръ-Шабанска-Нестос

ІV. Кожански-Козани
1. Гребенска-Гревена
2. Кайлярска-Бордея
3. Кожанска-Козани
4. Сятиста (Сачища)-Войон

V. Костурски-Кастория
1. Костурска-Кастория

VІ. Кукушки-Килкис
1. Гумендженска-Пеония
2. Кукушка-Килкис

VІІ. Лерински-Флорина
1. Леринска-Флорина

VІІІ. Серски-Сере (Серес)
1. Демир-Хисарска-Синтики
2. Зиляховска-Филидос
3. Нигритска-Висалтия
4. Серска-Сере (Серес)

ІХ. Солунски-Тесалоники
1. Берска-Негушка-Иматия
2. Лагадинска-Лангада
3. Солунска-Тесалоники

Х. Халикидически-Халкидика
1. Изворска-Арнея
2. Света Гора-Атон
3. Халкидическа-Халкидика
-----------------------------------------------------------------------------

Азбучен указател на планини (Егейска Македония и западна Тракия)

старо име-ново име

Баба планина— Орос Варнос
Беласица-Керкини (Белее)
Богданска-Фламури (западен дел) и Кердилион (източен дел)
Боз-даг-Фалакрон
Вич-Вернон
Грамос-Грамос
Даут-баба-Агиос Илиас
Дурла и Докса-Вермион
Ишикли-тепе-Лофос Цикли (Западна Тракия)
Кара-баир (Лютирид)-Символон
Карагьоз-Меникион
Кара-даг-Маврон
Картал-Папукион (Западна Тракия)
Келебек-Гелебеки
Круша-Круса
Кушиница (Пърнар-даг)-Пангеон
Нидже-Ворас
Паяк-Пайкос
Пинд-Пиндос
Пирин-Орвилос
Снежник-Синятзикон
Хортач-Кисос
Ченгел-Цингелион

---------------------------------------------------------------------------

РЕКИ (Егейска Македония и Западна Тракия)

старо име-ново име (гръцко)

Арда........ . Ардас
Бистрица........ Алиакмон
Вардар......... Аксиос
Вода.......... Водас
Галик ......... Галикос потамос или Ехедорос (Кукушко)
Голяма-река
(Копач-дере) - Копаци ревма (Нигритско)
Доспатица........ Доспатис потамос (Драмеко)
Драматица........ Ангиста (Драмеко)
Ескидже ........ Косинтос (Ксантийско)
Зунджик........ Ватония потамос (Халкидика)
Илидже-дере....... Мармара потамос (Правище)
Кара-Язмак....... Лудияс
Куру-кая........ Ксероревма или Ксеропотамо (Ксантийско)
Къзъл-дере....... Еритропос (Димотишко)
Кючюк-су........ Микро ревма (Гюмюрджинско)
Марица......... Еврос
Мегленица........ Ридиас (Мегленско)
Места......... Нестос
Раждава..... ... Макрос потамос (Драмско)
Рендина......... Рихиос потамос (Лагадинско—Изворско)
Сарайска река ...... Дерели лакос (Изворско)
Струма ......... Стримон
Тахтаджик........ Мегало ревма (Деде-Ягачко)
Търнава ........ Филкури потамос (Гюмюрджинско)
Черна ........ Еригон
Шейтан-кюпрю...... Дяволоревма (Суфлийско)
Ярдемли-дере....... Флори чай (Гюмюрджинско)


проф. Веселин Трайков-"Населените места в Тракия и Македония. Стари и нови названия", С., 1946, стр. 13-14, 15-64, 119-121.

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial