Friday, August 10, 2007

0 Коста Църнушанов - Отношението на ММТРО към българското управление в Македония, 1941-1944

| More

Поредица 
"Македония, 1941-1944: Освобождение или окупация?" ( І )

Откъс от книгата на Коста Църнушанов (на снимката)

"Принос към историята на Македонската Младежка Тайна Революционна Организация". С., 1996, с. 413-439.

ОТНОШЕНИЕТО НА АВТОНОМНАТА ММТРО КЪМ БЪЛГАРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В ОСВОБОДЕНА МАКЕДОНИЯ

След началната всенародна радост от освобождение­то от омразното сръбско иго - радост, стигаща на ме­ста до истинско опиянение (в Прилеп, Щип, Охрид), доста рано се очертава началото на разочарованието. За началното опиянение говорят дадените описания за посрещането на българските войски при спонтанното организи­ране от акционните комитети.

За началото на разочарованието обаче говори невероятно грубата проява на официалната власт, и то в същия Прилеп, където преди пет месеца посреща в делириум от радост българ­ите войски. Събитието, за което загатнахме на стр. 388, е следното.

На 11 октомври 1941 година, в късна вечер бива нападнат от нелегална група един полицейски участък в чаршията, край Рибнишката река. Хвърлена е и бомба, убит е постовият стражар. Част от тази група прави опит да нападне затвора и да освободи затворниците, но бива отблъсната и разпиляна от охраната. Нелегалните се оттеглят към Марковите кули и оттам 'Бабунските възвишения на северозапад от града. Поли­ците и военните органи безразсъдно се поддават на провокацията на нападателите и хвърлят всичките си налични части в акция в широк мащаб: обсаждат града и тръгват по улиците, като арестуват поголовно всички срещнати на улица-бият безогледно... А току-що било пуснало киното и хората са се разотивали по домовете си. Настава ужас. Най-сбита картина на станалото намираме в доклада на битолския училищен инспектор до Министъра на просветата, от

413

дел основно образование, строго поверително. Ще дам възможно по-кратки извадки за най-същественото:

"...Очевидците и пострадалите ми разказваха с плач: ако някой е гледал как глутница вълци нападат стадата, може представи точно как изглеждаше арестуването и пребива на прилепските граждани. Залавян беше всеки, където и бил намерен: в къщи, в киното, в кафене и другаде, докарван беше в участъка, а оттам в затвора. По пътя за към участък биваха бити до премаляване и псувани на "майката македонска мръсна". Кой бил побойникът? Все само полицаи, войници и някои от началството, включително, и бившият полицейски началник на областта. Биеха, удряха с приклади, с тояги, с цевите на пушките, с греди и с крака. Удряха слепешката: по главата, по гърба - навсякъде, дето стигнат. След това почти всички бяха освободени като невинни.

От около 300 души в началото, затворени и бити, бяха за­държани само 70 лица, а на следващия ден от тях останали за държани само неколница, а всички бяха освободени, след като яли бой. Някои от тях поради тежкия побой бяха докарани в къщите с кола, понеже не можеха да ходят.

Разполагам с един списък на такива пребити граждани, от който имам отбелязани около 50 лица, които са ми позната само по име, а някои и лично познати. Пребитите са на различни възрасти: от младежи до 70-годишни хора, какъвто е случаят с Митре Мазарот, който бил отнесен на ръце в своя поради тежките телесни повреди. Никога тоя човек не е комунист. Най-интересното е, че не е вършено само малтретиране - побой, но и ограбване на лицата: взимани им са пари други ценности, като например писалки "стило" (със злате писец - б. н.), часовници и др. Това са вършели и полицаи, и войници." (Следват за пример няколко имена на ограбени, между които и на Траян Милошев, член на ММТРО.)

Между битите има и много турци, които никога не са имали хабер за комунизъм...
От всичко това може да се разбере ироничната попословица, която отговаря на разочарованието на град като се е радвал на свободата: "Молчете, невестата ни е земена на любов." (Разбирай: "Обичахме си ги българите, с любов ги

414

посрещнахме ги, а те ни набиха за благодарност. Мълчете си сега. Искахме си ги". (- б. н.)
Моят братовчед (Никола Жежков - б. н.) ми заяви: "Сега всяка прилепска къща си има по един мъртвец - символично казано, т. е. дълбока скръб."86

Прегрешението на властите не е в това, че са взели енергични мерки, за да бъдат заловени вражеските нападатели; не и във временните задържания и разследвания на гра­бите, а в губенето на елементарно самообладание и – най-много - в безогледните варварщини над невинни хора. С това решението става тройно: 1) партизаните постигат целта си- симулиране на "въстание", с което се разкъсаха да се хвалят; 2) създадена е желаната от тях омраза към толкова жела-българска власт в един толкова български град и 3) че българската власт не е своя, а чужда окупаторска, която мрази управляваното население. Израз на такова убеждение е тъжният лик на по-възрастните местни интелигентни родолюбци с думите: "Това не са същите българи от Първата световна война!" Какво се има предвид?

През Първата световна война, есента на 1915 година, при­кани с още по-голямо опиянение от радост посрещнаха българските освободителни войски. Подробно описание на събитие е дадено в книгата на пишещия тези редове: "Димитър Талев в моите спомени" (София, 1992, с. 60-64). Във връзка с за пояснение припомняме следното: След десанта на англо-френците, в Прилеп заседна 9-та Плевенска дивизия, коман­да от генерал Нерезов. Докато още не бе открит Солунски фронт, Прилеп ликуваше. Голяма част от войниците и офицерите бяха настанени по домовете на населението. Родните връзки от тая близост се засилиха и чувството за "свои" биде подчертано. Три години траяха тези връзки макар с все по-мъчителни предчувствия за лош край, защото бойните действия се водеха на 20-30 км по околните планини на града - по Селечка Планина, Завоя на Черна и пр.

* * *

Какъв извод се налага от трагичното събитие на 11.Х.1941 година? Единствено следният:
България се оказа неподготвена за историческата роля,

415

която неочаквано й се падна да играе в Македония в тия дни.


Този извод е в пълно съгласие с цитираната прилепска поговорка: 'Това не са същите българи!" Как се стигнало до този печален факт? И дали всичко е така? Нека анализираме съществени факти:

1. На 19 май 1934 година се извърши така наречения "звенарски преврат" - дело на една старателно подготвяна сръбска конспирация, начело на която застават група крайно а амбициозни, но и крайно тесногръди български военни дейци, с водещ експонент прочутия авантюрист и антимонархист Дамян Велчев. Край него в пълно съдействие застава явният чужд агент Георги М. Димитров - прословутият Гемето и неговите привърженици от в. "Пладне". Политически шеф на заговора пък се изтъква полугъркът Кимон Георгиев - главният експонент на политическия кръжок "Звено". Говорител на всички става друг политически авантюрист - прословутият Димо Казасов, открит деятел за сближение със сърбите. Резултатът е известен: пълен прелом в политическия живот на България със следните изяви: а) разтуряне на всички политически партии; б) разтуряне на всички национални организации, който не са по вкуса на сърбите - на първо място легалните и нелегалните македонски съюзи, сдружения, предначинания; в) обезглавяване на българската армия от изпитани в освободителните войни командири и заместването им с нови с пораженски дух и без боен опит; г) сближенски, унизителни акции със сръбските опекуни.
Изобщо - подчертано национално отстъпление.

И въпреки по-сетнешния провал на превратаджиите и постепенно преминаване към царска диктатура в специфична форма, в България заседна дългогодишен политически завой, продължил пълни 7 години. През този период израсна и узря но поколение, което бе лишавано от познания за пълното миналото на своя народ или бе запушвана устата му да говори за българските национални идеали. То вече спря да живее с грижата българите под чуждо иго, т. е. да не вижда по-далеч от българската държавна граница. Миналото престана да го интересува в истинския му вид. Оставено бе да се приспива от упойката на славянско разбирателство, братство и единство, тъй ревностно

416

проповядвано от сръбските политици.

И ето изведнъж това поколение, което вече бе погребало в паметта си Македония с убеждението, че тя е вече посърбена, се зова пред задачата да отиде в тая земя и да я "приобщава" към майката-отечество; при това без елементарна подготовка как да бъде самото то приобщено към нея, защото фактически не я познава във всяко отношение.
Във връзка с това положение много правдива е констатаията на Йордан Бадев, споделена лично с автора на този труд. а навечерието на окончателната ориентация на държавната ни политика към Германия правителството решава да развърже езика на журналистите и другите пропагандни органи. "Казват ни - продължи Бадев, - че можем вече свободно да пишем срещу поробителите на Македония. След цели 7 години въздържание и наморник на устата родолюбивата интелигенция отвикна да дири и пише за националните ни идеали. И ще видиш, че писанията ще бъдат нерешителни, неуки, особено от новото интелигентно поколение."
И наистина отрасналото след звенарския преврат поколение, както и новият, звенарският военен кадър, отиде в Македония с празна душа, като в чужда земя, за която никой не ги е учил да копнеят. Зачуден от неочакваното радушно посрещане от страна на освободеното от сръбски гнет население, голяма част от тоя команден състав не се трогна. Той, специално звенарският, носеше ненавист към македонското освободително движение по разни теснопартийни причини. Дори е издевателствал срещу дейците на това движение, когато е бил на власт. Имаме на ум и конкретни личности.

2. Тяхната физиономия се очерта в действията на някои техни представители. Конкретен пример можем да вземем от Битолската област. В Битоля на първа линия е полковник Боев, в Прилеп - полковник Спасов, а на цялата военна област - полковник Иван Маринов, по-късно генерал, а най-после и военен министър и участник в ОФ превратът, след което става главнокомандващ на българската армия и най-после – български пьлномощен министър в Париж. Части от военния кадър на този лукав звенар и коварен генерал Маринов, за когото ще стане пак дума, извършиха прегрешението в Прилеп.

417

3. Но това е само момент от неподготвеността на България за мисията си в Македония. Нейните управляващи вече живееха с постоянното съмнение в македонските българи като към "сепаратисти", понеже македонското освободително движение изтъкваше идеята за автономията на Македония като единствено възможна за спасението на българщината там. Знае се, че не по своя вина то избра тая идея: Берлинският договор който разкъса българската земя на части и удовлетвори хищническите съседи и самите поробители, наложи търсенето на път, уж загатнат в самия договор: Чл. 23. През 1933 година Македонският велик събор в Горна Джумая подчерта и идеята за Независима македонска държава в духа на идеите на Даме Груев, Гоце Делчев, Пере Тошев и плеада прекрасни българи-революционери от Македония. Водещите български политици не разбраха същността на тая идеология и отидоха в Македония с предубеждения за скрито отцепничество и изневяра на идеала.

4. Податливостта на част от българската интелигенция към упойните на чуждите пропаганди, особено на левите елементи, съчетана с невежеството за българските национални ценности, възприе почти безропотно командата на Коминтерна да се признае съществуването на отделна македонска нация -идея чисто сръбска, и взе да я пропагандира и сред македонската емиграция, и вътре в Македония чрез специално организираната за целта ВМРО (об) като противник на ВМРО. Обаче в самата Македония идеята за отделна македонска нация бива поддържана от съвсем малък брой простовати полуинтелигенти в размер на няколко десетки души, разпилени по отделните по-централни селища. Нещо, което се признава от самите комуно-федералисти. Нека цитираме и документални признания на самите комунисти за истинското състояние на комунистическите кадри:

- Вера Ацева (член на ЦК на ПКМ): "Самите партийци бяха хора, които не знаеха какво е това партия: дали това е някакво дружество или нещо друго ...”
- Страхил Гигов (корифей на партията): "Ние смятаме, че комунистическата партия в Македония съществува от 1940 г-... До (тая година) имаше опити, но основното бе, че всичко

418

това беше сектантско, дребнобуржуазно, еснафско организиране...”

Но сляпо подчиняващите се на КОМИНТЕРНА български комунисти и като военни в Македония пропагандираха лъжата съществуването на отделна македонския нация. С това внасяха смут в душата на населението, давайки да се разбере, че не го смятат за свое, братско.

Така се стигна комунистическите провокации в Македония да бъдат оценявани от българските управници за отцепнически израз на самото население. Колко това е било непростима заблуда говорят самите титовски органи от рода на Темпо, Радославлевич, Драган Павлович и др., които докладват: "за огромния брой българофилски маси", "за посрещането на българските войски с цветя", "в партийните организации постепенно се създаваше убеждението, че не трябва да се води борба против българките окупатори...”, че македонският народ е български и че македонският народ е поробен от великосръбската хегемония и трябва да премине към България" и пр.

5. А какво всъщност представлявала прилепената партизанска проява, която обърква неподготвената власт? Видният член на ЦК на ЮКП за Македония Мирче Ацев (брат на Вера Ацева) докладва до пленума на ЦК на 8 май 1942 година: "Прилепският отряд извърши нападение върху затвора и участъка и остана без инициатива. Накрая трябваше да се разформирова... Днес от всичките 30 души партизани са оцелели само 16 души..."

6. Неосведомеността и недоверието, по-право - незачитането на местните патриотични сили от страна на властите става причина да не се има предвид известното на всички обстоятелство, че на северозапад от града, в Бабунските гънки има известен брой сърбомански села, които въпреки слабостта си са възможен елемент за противобългарски настроения, без това да характеризира самия град.

В светлината на всички горепосочени данни трябва добре да бъде разбран траурът на Прилеп. Трябвало е да минат около две години от нещастното събитие, за да се стигне почти до успокоение на града, и то главно от усърдието на новия военен началник на гарнизона - полковник Димитър Младенов, за ко-

419

гото говорихме във връзка с отпразнуването на 100-годишнината на историческото прилепско училище. Тоя син на Паисиевото Банско изми петното от лицето на българската военна власт. Ефектът от дейността му се почувствал и при сътрудничеството му с просветните органи в областта. Областният училищен инспектор при масова среща с военния гарнизон в града, по-право в казармата, успява да даде пълна картина на националния дух на родния си град Прилеп и да затвърди хубавото чувство между гражданството и войската. Активен в това отношение се показал капитан Койнаков.

7. Като говорим за потайното недоверие на правителствените меродавни среди към местните национални сили, трябва да отбележим смущаващия факт, че правителството много рано разтуря акционните комитети, боейки се от настоятелните им препоръки за специални мероприятия в новите земи. Накъсо: страх от даване на власт на местните патриотични сили. В това отношение е твърде показателно изказването на двамата водачи на ММТРО - Димитър Гюзелов и Димитър Чкатров пред министър-председателя проф. Богдан Филов. В дневника си той е отбелязал на 2 май 1941 година между другото и следното за посещението си него ден в Скопие:

"Отидохме на площада, дето ни чакаше много народ. Голям ентусиазъм и сърдечно посрещане при нестихващи овации. Качихме се на балкона на Военния клуб, дето ни приветствуваха кметът Китинчев и председателят на местния акционен комитет Ст. Стефанов. Отговорих с кратка реч, която почти на всяко изречение бе прекъсвана от продължително "ура"... Отидохме след това в общината, дето бе устроена конференция с видни граждани, от които говориха петима... По-важна беше речта на Гюзелов: да не даваме никоя част от Македония, населена с българи; да се вземат предвид мненията на борците за свободата на Македония, която да се устрои по техни указания; те имали план за всичко. Чкатров заяви само, че се присъединява към думите на Гюзелов. Чкатров прави впечатление на силна, волева натура, упорит и фанатизиран, който не би отстъпил пред никаква крайност. Истински революционер..."

Две неща ще да са направили особено впечатление на проф.

420

Б. Филов: патриотизмът на двамата бележити дейци на ММТРО и подчертаването на необходимостта "да се вземат предвид мненията на борците за свободата на Македония, която да се устрои по техен готов план за всичко."

Това желание явно не се е харесало на министър-председателя, защото издава самостоятелна грижа за Македония от страна на хора, които с право претендират да я познават по-добре от всички дошли отвън. А това вече значи, че новите земи се явяват като желаещи да бъдат съзидателен фактор на българската държава в името на нейния възход. Колкото този двигател да е високо родолюбив, той непременно ще да е смутил държавника. Затова не след много време се стига до разтурянето на акционните комитети, спирането на в. "Македония" и заместването му с в. "Целокупна България". Наистина там пак е директор човек на ВМРО и ММТРО, но облечен в държавна власт, подсилена и от поста му на "областен директор без портфейл". Това е Никола Коларов.

Това явление пак говори за неизразен с думи страх от сепаратизъм.

Резултатът е начало на охлаждане на еуфорията. Това се оглежда в писмените възражения на местните комитети в навечерието на разтурянето им. Възраженията са много уместни и убедителни. Ето един откъс от писмото на Централния акционен комитет в Скопие до министъра на външните работи с дата 31 май 1941 година:

"Македония е покрита с местни общограждански комитети начело с Централния комитет за Македония. Този организъм, изникнал отдолу, даде декларация и дела, че смята своята мисия в помощ на държавата, за да се осъществи народното верую: един цар, един народ, една силна българска държава... В този организъм се събира интелигенцията и народа, там те си разменят мисли, договарят се, препоръчват мерки и мероприятия - за доброто на народа и в интереса на държавата. Това е понятно, гледано и субективно, и обективно - с оглед на довчерашния робски и днешен свободен живот на българския народ тука. За умния това е и необходимост - психологическа и социална. Обаче администрацията се интересува вече: да разтури Комитетите и да нареди отгоре организации, както правеха сър-

421

бите. Когато ръководителите на комитета дадоха дела (дозателства - б. н.) за своя патриотизъм и за своята преданост към държавата и народа, без да имат (получават - б. н.) и пет пари от държавата за тази им строителна работа, тогава много чудно, че администрацията почва именно оттам, а не гледа да уреди всичките стопански проблеми, чието забавяне може да доведе до нежелателни усложнения по много причини пък и поради една антибългарска пропаганда, в която са заедно сърби, и албанци, и турци, и евреи, и цинцари."

В друго писмо ЦАК допълва аргументацията си във вид на компромисна форма: нека комитетите бъдат контролирани от държавата; нека получават директиви от нея, но да не се разтурят, "защото един такъв акт ще означава и обида спрямо онези, които с дела показаха своята привързаност към цар, народ и държава; които създадоха българската власт и нейния авторитет - когато министерствата в София и хабер нямаха от онова, което ставаше в първите дни на окупацията (германската) в Македония."

И двете писма носят подписите на председателя на ЦАК Стефан Стефанов и на секретаря Васил Хаджикимов. Всичкото казано от тях е разумно и не би търпяло възражения, ако не съществуваше един запис в дневника на Филов с дата 25 април 1941 година (стр. 317), в който между другото се казва:

"Сутринта приех делегация на македонските братства - генерал Коста Николов, Лазар Томов и Милан Дамянов. Възмущават се, че сме изпратили хора от Вътрешната организация. Отговорих им, че не правим разлика между никакви фракции, искаме да се хвърли було върху миналото и всички да бъдат единни; в противен случай ще попречат много на общото дело.
В същия смисъл говорих вчера на Ст. Стефанов, председател на акционния комитет в Скопие, който също не признава нито Вътрешната организация, нито представителите на тукашните (в България - б. н.) братства, които счита за самозванци. На всички мои доводи Стефанов отговори, че разбира всичко това, но те били много инат и не могли да се променят... Вижда се, че македонците (враждуващите помежду си в България - б. н.) няма да поумнеят и да се помирят..."

422

Към цитирания текст е необходимо да се направят следни-критични бележки:

1) Формално погледнато изказването на Филов е правилно на него все пак ще се спрем по-подир от друга гледна точка.

2) "Възмущението" на делегацията на братствата обаче е едностранчива и тесногръда. Защото би трябвало да бъдат отречени личности като Трайчо Чундев, Константин Ципушев, Козма Георгиев, Никола Коларов, Сотир Нанев и ред други. тук може би могат да влязат дори и Стефан Стефанов и Васил Хаджикимов, като дошли от средата на емиграцията. Те тръгнаха по стъпките на българските войски и ги задминаха, за да предупредят българите за настъпващото голямо национално събитие.

3) Но що се отнася до изказването на Стефан Стефанов срещу ВМРО и представителите на братствата, наричайки ги "самозванци", истината е, че тъкмо той и сътрудникът му Васил Хаджикимов са самозванци. Защото след като са напуснали Македония - единият (Хаджикимов) през 1925 година, респективно вторият (Стефанов) през 1927 година (след Скопския студентски процес), изведнъж в началото на април 1941 година неочаквано, по нечия воля пристигат в Скопие, в момента на освобождаването му от германците, и се натрапват като организатори на освобождаваното население за нов живот. И двамата след 14, респективно 16, години емигрантски живот в България и чужбина изведнъж поемат ролята на върли местни деятели и застават начело на смутените от събитията народни сили. Колкото и да се оказва резултатна ролята им, трябва да се припомни още веднъж, че и двамата са бивши съратници на ВМРО: В. Хаджикимов - до края на 1925 година, а Ст. Стефанов става верен орган на ВМРО през 1928 година, присъства като гост на Конгреса на ВМРО през 1928 година и получава от Иван Михайлов задача да бъде връзка с хърватските дейци в чужбина.
Следователно в новата си роля и двамата са един вид - фигуративно казано, "узурпатори" на правото да се говори заслужено от името на Македония. Още повече това важи, като се

423

има предвид, че истинските водачи на борбата срещу сръбските поробители до края на живота си са членовете на централната петорка на ММТРО - преди всичко двамата Димитровци-Гюзелов и Чкатров. И както видяхме, те рано застават пред Филов с разбиранията си за своята национална мисия от името на Македония. Същото може да е каже и за "лучистите" в лицето на техния главен авторитет Спиро Китинчев - водещата личност в Скопие пред международни фактори.

При това положение какво е било становището на Гюзелов - Чкатров към двамата новодошли "водачи" на ЦАК в Скопие? От едно късно изказване на Гюзелов узнаваме, че то е било крайно отрицателно. Не случайно Стефанов говори срещу ВМРО при такива взаимоотношения със заслужили в освободителното движение хора. Навярно това не е убягнало и от погледа на Филов, който в дневника си отбелязва на 2 юни 1941 година огорчението си от подобни прояви.
В същата бележка обаче Филов прави две недоглеждания като недобре осведомен човек: 1) че Стефанов и Хаджикимов са всъщност в положение на самотни пред обществеността, която заварват като новодошли, докато предметът на нападката им са изпитани дейци, постоянни в съпротивата срещу поробителя било като затворници дълги години, било като освободени, докрай останали по местата си; 2) искането на двамата водачи на ММТРО за участие на местните национални сили е крайно наложително като всеобщо желание на новоосвободените.

А в дневника си Филов сърдито отбелязва на 12 юни 1941 година:

"Приех една голяма делегация от Добруджа начело с представители на "общогражданския комитет" от Добрич. Повтарят всеизвестните вече техни искания... И тук пак тенденцията да се противопоставят местни "комитети" на държавни органи, като че не са едните и другите българи, и желанието на местните "комитети" те да управляват. Също като в Македония!"
Следва заключението, че отговорът на Филов на искането на патриотичните сили - и на Добруджа, и на Македония е отрицателен: акционните комитети наистина биват разтурени и протегнатата патриотична ръка за помощ остава отблъсната с всички последици от това.
И все пак от значение е да знаем какво по-конкретно са

424

искали Чкатров и Гюзелов. Една седмица преди бележката във Филовия дневник от 12 юни те са изпратили до него изложение в което сочат проблемите пред българското правителство резюмираме ги в следните точки:

1) Налице е опасността от механическо прилагане в Македония на законите, действащи дотогава в царство България, особено за данъчното облагане и други икономически въпроси;

2) Разпалва се голяма спекула с цените на хранителните продукти;

3) В действие са грабителските машинации при сменянето на динарите с левове, довело до масово изкупуване на заварените в Македония стоки. Търговците от "старите предели" препродават купеното на тройно по-високи цени и спечелват на един дъх милиони;

4) Расте недостигът от хранителни продукти;

5) Не се зачитат местните добронамерени национални сили и се пренебрегват за участие в устройството на новия живот съобразно със специфичните условия в Македония. По тази точка важно е писаното от Гюзелов:

"Започна назначаването на местни хора за кметове, околийски управители и чиновници въобще. Този въпрос беше повече социален, защото мнозина чиновници гладуваха и трябваше да им се помогне. С това властта искаше всички тези македонски интелектуалци да впрегне в своята политика, а не самите те да бъдат строители на своя, народна политика... Така се стигна до едно раздвоение в самата власт между местните люде и полицейските началници, които бяха дошли от България. На тях бе заповядано да нямат доверие в местните околийски управители и те сами да управляват, без да се подчиняват.

По тоя начин продължиха недоволствата против полицията, злоупотребите, недоверието и грешките..."

6) Високи представители на властта се стремят да внесат раздвоение сред македонската интелигенция, за да наложат тесногръдата си политика. Чкатров сочи дори поименно Директора на българската полиция Драголов като насърчаващ органите си да обвиняват почти всякого, който критикува грешките им, като крайно подозрителен.

425

Въпреки категоричните уверения на двамата национални деятели за тяхната най-голяма загриженост за реномето на Българската държава пред освободеното население в духа на лозунга "един цар, един народ, една държава от Добрич до Охрид", становището на Филов, посочено в дневника му с бележката от 12 юни: "Повтарят всеизвестните техни искания - тенденцията да се противопоставят местните "комитети" на държавните органи и желанието те да управляват. Също както в Македония" - остава и занапред.

♦♦♦

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial