Monday, July 20, 2009

0 Марко Григоров - Критичен прeглед на обнародваните материали по малореканския (миячки) говор

| More

Критичен прeглед на обнародваните материали по малореканския (миячки) говор

от
Марко Григоров

В този „преглед" ще посоча всички, предимно фонетични грешки, които се срещат в езика на издадените до сега народни умотворения, принадлежащи на родния ми миячки говор.1) Не ще и съмнение, че известни звукове или думи се произнасят от различни хора различно, и в такива случаи ще указвам и на едното и на другото произношение, както си е и в действителност Но има означения на думи или звукове, които според моето знание на говора са погрешно предадени, и аз в такива случаи ще посочвам, какво е правото им произношение. Не се лаская, че мога да извърша напълно тази работа, защото материалите са много и са възможни пропуски, но чини ми се, че след тези поправки, които ще дам, ще бъде вече възможно критичното ползуване с казаните езикови материали...

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial