Thursday, February 04, 2010

0 Според германският консул в Скопие: "... Македонското население без изключение приветства интернирането на евреите..."

| More

Секретен доклад № 23 на германския консул в Скопие Вите до германската легация в София за започналото депортиране на българските евреи от територията на Македония

Скопие, 18 март 1943 г.

Изселването на евреите от Македония започна, както беше съобщено с телеграма от 11 т. м., през нощта на 10 срещу 11 март 1943 г. и завърши на 11 вечерта. Според сведенията на коменданта на концентрационния лагер (тютюневата режия — Скопие) г-н Драганов първоначално са изселени 9240 души, което е с около 10% по-малко, отколкото официалните сведения по българската регистрация.


Може да се предполага, че част от липсващите евреи са успели да избягат и че друга част са се укрили. Досега полицията е успяла да издири и да интернира малко от тези евреи. Налага се по спешност тези евреи да бъдат издирени и наред с тях да се открият и останалите все още нерегистрирани, тъй като несъмнено те са в района на генералното консулство. Според сведенията на г-н Драганов евреите ще бъдат извозени с вагони от Скопие равномерно, след което ще бъдат предадени на немските власти както следва:

1. Извозване на 22 март 1943 Г.
2. Извозване на 25 март 1943 г.
3. Извозване на 29 март 1943 г.
4. Извозване на 1 април 1943 г.

Господин Драганов ме помоли да му помогна при съставянето на поименните списъци на евреите, които трябва да бъдат на немски език в съответствие с желанието на германските власти, тъй като той не разполага с необходимия .персонал, говорещ немски, както и с необходимите машини с латински букви. Счзовах се в интерес на срочното провеждане на акцията, като предоставих превеждането на тези списъци от преводачи на генералното консулство от български на немски.

Изселването се проведе без смущение и без съпротива от страна на евреите. Униформената полиция премести семействата в концентрационните лагери в съответствие с тези поименни семейни списъци. Общинското управление в Скопие осигури коневози, които извършиха транспортирането на разрешения багаж — 45 кг за лице.

Вземането на ценни предмети от какъвто и да е вид (злато, сребро, украшения и др.) беше забранено. В лагера багажът на всички евреи, включително и на децата, беше подложен на щателен преглед и всички забранени предмети, които бяха намерени, са конфискувани. Жилищата на изселваните евреи бяха незабавно служебно запечатани след напускането им.

Няма оплаквания по отношение на поведението на евреите в лагера. До момента няма опити за бягство.


Ако нещо от планираните действия срещу евреите се е разчуло предварително, според тукашния комисар по еврейските въпроси то за съжаление навярно се дължи на откритата размяна на телеграми между софийските и тукашните български служби, извършена въз връзка с ор-

120

ганизирането на концентрационните лагери няколко дни преди започване на изселването. Трудно е да се установи точната истина.

Имайки предвид освобождаването от концентрационните лагери на евреи с техните семейства до 17 т. м., отправих запитване до началника на полицията в Скопие полковник Богданов, който даде следния отговор:

„По нареждане на правителствения директор д-р Д. Раев са освободени четири еврейски семейства от италиански произход, а именно:

1. Матилда Соломон Маталом, ул. „Княз Кирил" № 83.
2. Хаим Соломон Маталом, ул. „Княз Кирил" № 83.
3. Естер Соломон Маталом, ул. „Княз Кирил" № 83.
4. Алфред Лазар Модияно, ул. „248" № 3.
5. Мария Лазар Модияно, ул. „248" № 3.
6. Джакомо Лазар Модияно, ул. „248" № 3.
7. Соломон Йосиф Йосиф, ул. „87" № 28.
8. Алегра Соломон Йосиф, ул. „87" № 3.
9. Алберт Леон Алтарас, ул. „Княгиня Евдокия" № 25.
10. Флора Алберт Алтарас, ул. „Княгиня Евдокия" № 25.

Въз основа на заповед на софийското правителство освен това бяха уволнени следните лекари и аптекари заедно с техните семейства:

1. Рахамин Низим Мандил с майка Сара.
2. Лека Давид Рубен с баща Рафаил, майка Рахел, син Райго и дъщеря Рела.
3. Якоб Мордехай Бити с майка Хана, баща Мордехай, сестра: Ана.
4. Хилда Арон Сури със синове Низим и Леон.
5. Ракета Арон Сури със син Симон и баба Терасим.
6. Елио Ашер Франсес с жена Ана, дъщеря Риня, баща Ашер а майка Естер.
7. Соломон Йосиф Йосиф с жена Алегра, дъщеря Сола.
8. Рафаил Хеския Лияде с баща Хеския и майка Ребека.
9. Хаим Низим Авраванел с жена Перса, дъщеря Райка и син Низим.
10. Аврам Самуил Бенвенисти с жена Луна, синове Миле и Райко.
11. Бора Хаим Варон с жена Матилда, син Хаим.
12. Матилда Ишай Кастро с баща Ишай, майка Вида, сестра Естер и брат Алберт.
13. Якоб Хаим Калдерон с жена Ела, дъщеря Драгина и син Хаим.
14. Самуил Арон Амодай с жена Татяна, сестра Реди, майка Рахел.
15. Абрахам Низим Низим с жена Матилда, дъщеря Зара, дъщеря-Наталия и син Низим."

Днес полковникът от полицията Богданов съобщи, че по указание на околийския лекар на Скопския район горните евреи ще бъдат изпратени в северомакедонските градове Куманово, Враня, Сурдулица и други, където се чувства остра нужда от лекари. Полковникът от полицията изрази същевременно своите съжаления, че е принуден да изпълни тази заповед, и посочи, че сега тези евреи ще отидат в най-опасните в политическо отношение селища в Македония.

121

В тази връзка той направи следното интересно съобщение: неотдавна провел акция срещу партизаните в района на Сурдулица, която завършила със залавянето и разстрелването на 160 бандити, изобличени на място в извършването на престъпления. Само два дни по-късно Радио Лондон съобщило в най-големи подробности за тази акция на български език. В същото време то не споменало нито една дума за изселването на евреи, извършено преди седмица. Според него това е доказателство, че след изолирането на евреите разузнавателната служба на англичаните и американците в Македония е нарушена. В момента в тази връзка се извършва щателно претърсване на напуснатите еврейски жилища за откриването на предавателни станции. Полковникът ще ме уведоми допълнително за резултатите от тези действия.

От концентрационния лагер в Скопие са освободени още:

1. Гертруда Фридрих Евълт;
2. Вилма Егон Хуберт

от немски произход, сключили брак с евреи, а след това отказали се от своите съпрузи.

Накрая полковникът от полицията съобщи, че по заповед на правителствения директор д-р Д. Раев евреинът д-р Иван Израел Франк, бивш немски поданик, изобщо не е бил изселен или интерниран.

Докато македонското население без изключение приветства интернирането на евреите и с радост констатира, че след него на пазара могат да се намерят хранителни продукти от всякакъв вид, главно мляко, олио, яйца и месо, и то на цени с 50 % по-ниски от предишните, 

 със съжаление трябва да докладвам, че италианските служби в Скопие, както и католическият епископ д-р Смилян Чекада, проявяват твърде непристойно отношение.

В тази връзка комисарят по еврейските въпроси и полковник от полицията Богданов, проявил се при изселването и интернирането на евреите като твърде далновидна и енергична личност, ни съобщи между другото и следното:

През целия ден на интернирането служители от италианското консулство са се намирали в непосредствена близост до концентрационния лагер и се опитвали да разговарят с евреите. От тяхното поведение може да се заключи, че те са действали по поръчение на своята служба, тъй като на 11 т. м. на гражданското население е било забранено да се движи в града.

Италианският комендант на гарата също се опитал няколко пъти заедно с един карабинер да влезе в лагера.

Всички опити на италианците, включително и на трима италиански войници, да установят връзка с евреите в лагера са били предотвратени от българската полиция.

В деня на интернирането епископ д-р Смилян Чекада изпратил предизвикателно по своя тон и форма писмо до полковник Богданов, в което между другото окачествил акцията срещу евреите като „болезнена".

В категорична форма той поискал незабавно да бъдат освободени 31 евреи, покръстени през 1941 —1943 г., сред които била и г-жа Рен дьо Кок. Накрая заплашил полковника с търсенето на отговорност, в случай че евреите в лагера бъдат третирани нехуманно.

122

Радостен е фактът, че 

след отстраняването на евреите по-голяма част от населението разбрало какво бреме са представлявали те за него. 
Преди всичко то установило, че на пазара за хранителни продукти се сложил край на грабителството. Въпреки този успех от политическа и военна гледна точка е наложително да се отстрани и последният евреин в Македония, с което вражеските сили ще бъдат лишени от своите най-надеждни помагачи.

(п) Вите

Р.А.АА, Веstand: Inland ІІ g, Bd.183, Bl. 486309-486312. Фотокопие, машинопис, превод от немски език. Публикувано по: Витка Тошкова и съст. България-своенравния съюзник на Третия райх. Сборник документи. С., 1992. с. 120-123.

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial