Thursday, June 24, 2010

0 Деспот Баджович - Искрена реч Србо-Македонцима

| More

Искрена реч 

на

СЪРБО-МАКЕДОНЦИТЕ

од 
Деспот Баджович*
сърбо-македонец

Белград, Търговска печатница
1885, 31 с.
------------------------------------
*. Деспот Баджович (Деспот Баџовић) е роден в миячко семейство в град Крушево, Вардарска Македония. Няколко години учи в прословутото ІІ второ отделение на Белградската семинария. Там попада под влиянието на сръбската пропаганда и след завършване на образованието си през 1873 г. е изпратен да учителствува в патриаршисткото основно училище в град Битоля. Автор е на "Буквар за српско-македонске основне школе" (1874 г.). След 1878 г. се установява в Сърбия, където работи като държавен чиновник. През 80-те години на ХІХ в. взема активно участие в почти всички прояви на "сепаратистки" настроените среди в македоно-одринското освободително движение. От това време датират по-близките му контакти с Темко Попович от Охрид, Георги Пулевски от Галичник и др. 


Въпреки някои опити на скопската историография да бъде представен като "праволинеен македонист", Баджович всъщност остава докрай верен на идеала за "сръбска Македония". Настоящата книга е публикувана през 1885 г. в град Белград, и представя в синтезиран вид  неговите тези за етническия произход на славянското население в Македония.

Н.С.


Despot Badzovic (Деспот Баџовић)-Iskrena rec Srbo-Makedoncima

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial