Tuesday, November 21, 2006

0 Документи за сръбската пропаганда в Македония-ІІІ. Устав на сръбската четническа организация (1903-4)

| More


УСТАВ НА СРЪБСКАТА ЧЕТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ [1]

---------------------------------------------------------------------------------------
1. Всяка чета ще се състои от 15 човека минимум и от 20 максимум.

2. Всяка чета (“Потера”) трябва да държи в изправност пушките си и да бъде винаги готова да действува.

3. Цел на организацията: да печели на сръбската кауза всички увлечени от българската пропаганда села, като им посочи величието и бъдещето на сръбската нация. Във всяко село тъй спечелено ще се организира един комитет по петима души въоружени, единият от които ще бъде и началник на комитета.

4. Казалийските, санджакските и вилаетските районни шефове ще дават надлежните заповеди на комитетите.

5. Необходимите храна и пари ще се събират от селяните. Изплащането им ще става отпосле, когато бъде възможно.

6. В случай че комитетите бъдат преследвани било от войската, било от властите или от населението, те са длъжни да си послужат с оръжие.

7. Членовете са длъжни да се подчиняват безусловно на своите шефове.

8. Членове, които изменят на организацията и на нейните цели ще бъдат наказвани даже и със смърт.

9. Притеснителите на народа, както и неприятелите на сръбската кауза ще бъдат изтребвани.

10. На същото наказание ще бъдат подвъргнати и българите, които биха [се] отнесли неприязнено към сръбската кауза.


-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Препис от “Устав на Сръбската четническа организация в Македония", заловен през май 1904 г. от османските власти в един от убитите сръбски четници на сръбския войводата Ангелко Алексич. 

Публикувано по: В. Георгиев, Ст. Трифонов. Документи за сръбската и гръцката въоръжени пропаганди в Македония (края на ХІХ-началото на ХХ в.). С., МНИ, 1995 г.

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial