Thursday, January 14, 2010

0 Кръсте Цървенковски: "Доколкото има българско съзнание в Македония, това е... историческо наследство... Не можем да пишем, че до 1940 г. сме били българи..."

| More

Крсте Цървенковски: А доколкото има българско съзнание в Македония, това е също едно историческо наследство. Ние сега пишем нашата история. Не можем да пишем, че до 1940 година сме били българи, а след 1940 година сме македонци... Из стенограма от разговорите между Тодор Живков и Крсте Цървенковски, проведени на 19 май 1967.

По същото време (1967 г.), Крсте Црвенковски (Кръсте Цървенковски) е изпълнявал длъжността Председател на ЦК на Съюза на Комунистите в Македония (СКМ). Няколко години по-късно, през 1974 г. е свален от всички ръководни длъжности в Югославия. Неговите противници го обвиняват в "либерализъм" и в стремеж към даване на по-голяма автономия на републиките в тогавашната СФРЮ.

Преснимал: "Каснакоски", форум "Идивиди".

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial