Saturday, January 16, 2010

0 "Македонистът" Наум Евров(ич)-етнически българин?!

| More

СВИДЕТЕЛСТВО

Подписаните съотечественици и други живущи в Столицата българи...

В. Диамандиев, Д. В. Македонски, Д. Ризов, П. А. Шапкарев, А. А. Карагюлев, Бр. П. Спиркови, Атанас Талялов, К. Шулев, Г. П. Карчев, П. Снегаров, Н. Дулевик, Иван Димитров, Н. Евров, Г. Н. Джеров, К. И. Момир, Филип Г. Янев, Конст. Караджиев (Битоля), Петър Талев (Битоля), К. А. Дуков-Ив. Капчев, Д. х. Кочов, Илия Д. Лепавцов, Д. Пипев, Г. А. Муравенов, А. Дръндаров, Стефан Марков, М. Калъпов, Василий Т. Мишайков, Наум Миладинов, Миле Манчев, П. В. Горбанов, П. Македонски, С. Иванов, Д. Хр. Тошкович, Н. В. Бояджиев, Коста Н. Нелчинов, Иконом п. Петър Д. Солунски.


 
Подписавшите ме увериха, че подписите са техни и саморъчно подписали. Те са български подданици, повечето от тях са притежатели на недвижимо имущество в Столицата.

Гр. София, 2-й Януарий 1886 г.
(М. п.)                                                                                   Помощник агент: Иван Антонов
на ІV-ия участък.

Източник: Документи за деятелността на Ивана Григоров Паунчев от град Охрид-Македония по църковните и въобще народните работи, както и по службата му като чиновник. С., 1909 г. с. 6-7.

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial