Tuesday, October 24, 2006

3 Историческите извори за етногенезиса на Самуиловата държава

| More

Историческите извори за етногенезиса на Самуиловата държава


Историческата наука в днешно време разполага със значителен масив от документи, чрез които всеки заинтересован любител на миналото, може сам да си “реконструира” дадено историческо събитие. Радващ е фактът, че все повече и повече стават хората, които решават да споделят своите наблюдения и оценки за естеството и характера на даден факт от близкото и по-далечното минало. За съжаление обаче, наред с позитивните страни на този процес, по някои път ставаме свидетели и на редица спекулации, имащи за цел да оправдаят или защитят  дадена теза или личност по един изключително непрофесионален начин. Примерите за това са много, затова реших да се спра най-вече на онези от тях, които засягат в най-пълна степен нашето историческо развитие през вековете.

Откакто преди повече от 60 години бе прокламирано създаването на "Независима Македония", българската история нито за миг не престана да бъде в "обектива на общественото мнение" в нашата западна съседка. Разбира се, това бе умело направлявано и (пре)експонирано от Скопското висше държавно ръководство, според което българите бяха "окупатори на македонскиот народ", а цар Самуил и Гоце Делчев бяха определяни като "най-големите македонци на своето време". Затова при всеки един наш опит за защитим историческата истина,  става(х)ме свидетели на цял порой от наивни обяснения и откровени обвинения, чрез които скопската историческа наука по-скоро търсеше оправдание за своето паразитно съществуване, отколкото реално да защитава псевдоисторическите си визии.
 

В този материал обект на представяне са по-известните исторически свидетелства, чрез които всеки един от нас може да си отговори сам на въпроса "Чии са Самуил, Иван Владислав, Арон...":

"...НАДПИС ВРЪЗ ПЛОЧАТА НА ЦАР ИВАН ВЛАДИСЛАВ"


„Во 6523 година од сотворението на светот се обнови таа крепост sидана и правена од Јоан самодржец Болгарски и со помошта и со молитвите на пресветата владичица наша Богородица и застопувањето на врховните апостоли таа крепост беше направена за убежиште и за спасување и за животот на Болгарите. Започната беше крепостта Битола во месец октомври во 20 ден, а се заврши во месец ... во крај. Тој самодржец беше Болгарин по род внука на Никола и Рипсимија благоверните, син на Арон, кој е брат на Самуил цар самодржавен и кој двајцата ја разбија во Штипон грчката војска на Цар Василиј каде беше земено злато ... а този в ... цар бидува разбиен од Цар Василиј во /6522 година од сотворението на светот во Клуч и почина во крај на летото."

http://img43.exs.cx/img43/2057/vladislav_bitolskinadpis.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------

*-Наскоро при разкопките на една църква във Воден, се откри друга плоча(според която отново и Самуил и Йоан Владислав са Българи), чиято историческа достоверност, все още се проверява..

В следващите редове съм цитирал 10 писменни средновековни източници (предимно Византийски), чрез които всеки непредубеден от фалшификации и исторически изкривявания човек, ще си даде САМ НА СЕБЕ СИ отговор на въпроса, «каква е етническата принадлежност на населението в Македония, за време на Цар Самуиловото управление?

------------------------------------------------------------------------------------

Сведения на византийския писател Кекавмен, за българите в областта "Македония" и за царете Самуил и Йоан(Иван) Владислав


"...по този начин прочее багренородния император Василий пленил в теснината Загора четиринадесет хиляди българи, предвождани от отличния войн Самуил.....Солун е град.... многолюден....с голямо множество българи, за да ги покори....."

"Докато моят покоен дядо Кекавмен бил в Лариса като управител на Елада, българския владетел Самуил често опитвал ту с война, ту с хитрос да заеме Лариса и не успявал..."

Оригиналът е на "Средногръцки" (от мнозина наричан "византийски), публикуван е за пръв път на славянски език в "Записки Историко-филолог. Факультета Императорског Санкт-Петербургскаго университета", част 38, стр.3, 17-18."

-------------------------------------------------------------------------------------

Грамоти на Византийския император Василий ІІ, за българската църква, след покоряването на България.


"....Втора грамота-тъй като след издаването на тоя инсигний за обсега на всяка българска епископия, пресветият епископ на България войска....да притежава и управлява всичките български епископства, както и всички други градове, който бяха под властта на българските царе Петър и Самуил..."

Оригиналът е на средногръцки. Публикува се за пръв път на славянски език от Йордан Иванов-"Български старини из Македония", С., ІІ издание, 1931 год.

В момента грамотите се съхраняват в Атинския музей на старото изкуство.

-------------------------------------------------------------------------------------

Сведения на византииския историк Скилица за бунтовете в България при цар Петър


Края на ХІ или началото на ХІІ век.

"...Срещу княза на българите Петър се противопоставил брат му Иван , заедно с други български велможи.....Защото Давид, Мойсей, Арон и Самуил, синове на един от велемощните комити на България, замисляли въстание и всявали смут в българската държава.

"....Веднага след смъртта на Йоан българите възтанали и били определени да ги управляват четирима братя-Давид, Арон, Мойсей, и Самуил, синове на един от велемощните комити у българите, и затова били наричани комитопули..От четиримата братя, Давид веднага бил убит между Кастория, Преспа ....от някакви си власи. Мойсей пък, който обсаждал Сяр, бил ударен от един камък от стената и скоро умрял, а Арон бил убит от брат си Самуил..."

"....А императорът ослепил пленените българи-около 15 000 и както казват-като заповядал всеки сто ослепени да бъдат водени от един едноок, изпратил ги при Самуил.."

"...Един българин Петър, по прякор-Делян и служител на един гражданин на Константинопол, избягал от столицата и започнал да скита из България....Той разгласявал, че е син на Роман, сина на Самуил и бунтувал народа на българите...."

Оригиналът е на Средногръцки-"Georgii Gedreni-Kompendium historiarum", Bonn, ІІ, стр.333, 714-720, . Публикуван е за пръв път на Славянски език(български), през 1978 год. в Книгата "Македония. Документи."

-------------------------------------------------------------------------------------

Византийския историк Никифор Вриений, разкрива българския пройзход на императрица Екатерина


"..Исак се оженил за по-старата дъщеря на българския цар Самуил, на име Екатерина,...."

Оригиналът е на Средногръцки, публикуван в " Nicephori Bruennii Comentarii" rec.A. Meineke, 1836, стр.19.Публикуван е за пръв път на Славянски език(български), през 1978 год. в Книгата "Македония. Документи."
-------------------------------------------------------------------------------------

В житието на Никон Метанонте се говори, че българите на Самуил нападнали Елада...


"....не след много и Василий, по прякор Апокавк,... От него бил разгромен и онзи Самуил, който управлявал българското племе, непобедимият по сила и ненадминат по храброст, и заедно с това било унищожено и покорено цялото племе на българското безчислено множество,..."

Spiros Lampros-"Metanonte.....", 3, стр 174. 1906 год.

Публикуван е за пръв път на Славянски език(български), през 1978 год. в Книгата "Македония. Документи."

-------------------------------------------------------------------------------------

Византийския историк Йоан Зонара (XІІ век)съобщава, че българите въстанали в 976г. и възложили властта на комитопулите


"....А в България, пак започнало брожение. Защото щом станала известна смъртта на Цимисхий,българите възложили властта на четеримата братя...."

".....От българите загинали мнозина, а Самуил избягал и неговата палатка, както и целия стан били разграбени..."


Th. Buttner-Wobst-"Joannis Zonarae.Epitome historiarum libri" ХІІІ-ХVІІІ, Corp.Bonnq 1897 год. стр. 547-548.Публикуван е за пръв път на Славянски език(български), през 1978 год. в Книгата "Македония. Документи."

-------------------------------------------------------------------------------------

Еве що пишуваа, во Дуклянскиот летопис:

"....Потоа време во Бугарското племе се издигнал некој си Самуил, кој се провозгласил за цар. Тој водел долги војни со Грците и ги изгонил од цела Бугарија, така дека при негово време Грците не смееле да се приближат таму...

„И така после смртта на Бугарскиот цар Владислав император Василиј, како собрал голема војска и множество кораби, започнал да ја завојува земјата и ја завладеал цела Бугарија, Рашка и Босна цела Далмација и сите крајбрежни области чак до пределите на Долна Далмација......"

-------------------------------------------------------------------------------------

A miniature from the chronic of Manasius, 1346 - "Basil II defeats Samoil". The text says: "King Basil defeated Samoil, the Bulgarian king, and blinded thousands of Bulgarians".

http://img43.exs.cx/img43/3994/13462.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------

The miniature "After the Siege of Salonica, the army of Tsar Samuel assassinated its mayor Gregorios Taronitos", from the Chronicle of John Skilitzes (The National Library - Madrid). The ethnicity of Samuil and his warriors is written right above their heads - Boulgaroi.

http://img43.exs.cx/img43/8321/samoilmadrid1.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------

Анна Комнина, в книгата си "Алексияда", част 7, споменава че: "....Самуил е последният български цар.."

http://www.fordham.edu/halsall/basis/annacomnena-alexiad07.html

-------------------------------------------------------------------------------------

По въпроса за етническата принадлежност на Цар Самуиловото царство, в съвременната историография има различни гледища(някои от тях, изхождайки от ненаучни позиции). Дали заради многобройността на историческите факти, или заради други причини, но най-многоброини привърженици, има тезата за «българския етнически състав на населението» в Македония, през Х-ХІ век...

Сред по-значимите съвременни историци, който безпристрастно засягат тази проблематика, се срещат имената на сърби (проф. Сърджан Пириватрич-Самуиловата държава, Београд), на немци (проф. Ото Кронщайнер), българи, гърци, както и на някои представители на Македонската историографска школа, като например Блаже Ристовски!

Ето и откъси, от някои от тези трудове:

-------------------------------------------------------------------------------------

-Известниот немски учен, славяновед-проф.Густав Вайганд, в своята книга-"ETHNOGRAPHIE VON MAKEDONIEN", Geschichtlich-nationaler, spraechlich-statistischer Teil von Prof. Dr. Gustav Weigand, Leipzig,Friedrich Brandstetter, 1924г., пише следното:

"...Царуването на Симеон и Самуил е периодът, в който Македония напълно се българизира и то така, че и до днес българското национално самосъзнание се е запазило по-добре отколкото в самата България, където турското и гръцкото робство почти напълно го задушили. Тогава областите в Западна Албания били слабо населени с българи, но в Средна Албания, особено около Томор и териториите около Томорица и Опар, многобройните български имена на местности доказват, че някои райони тук са били по-плътно заселени с българи. През 1911 г. чух в Елбасан една песен, която децата пееха, без да разбират съдържанието й, и която очевидно е силно изопачепа българска песен, запазила се от по-стари времена, защото на шир и длъж в цялата околност няма вече нито един българин. А Спас Копчевич ни разправя небивалици, че в Елбасан живеели 20 000 криптосърби!.."
-------------------------------------------------------------------------------------

"....В края на Х век Самуил, цар на България, установил в Охрид централната администрация на владенията си. Мястото на града било добре пригодено за бързи комуникации със славянските му поданици в Македония, които давали най-добрите войници за войската му. Ето защо, той прехвърлил в Охрид и българската патриаршия. Градът командува важен участък от Виа Игнация — големия търговски път, който свързвал Адриатическо море както с България, така и със Солун и Цариград и улеснявал Самуил в избора му на място за атаки срещу византийските теми [96] Македония, Елада, Дирахиум и Никополис. Ето защо тук Самуил. установил столицата на българо-славянското царство, което основал."

(Финли. История на Византийската и Гръцката империи, т. I, с. 438.)

-------------------------------------------------------------------------------------

И накрая, ще си позволя да цитирам академик Блаже Ристески, за чийто татко и майка вече се знае, че са наричали сами себе си-Българи:

„...за затврднување на бугарското име во Македонија решавачка улога изигрува и еден друг веќе спомнат факт: по пропаѓањето на Самуиловата држава византискиот император Василиј II, според вообичаениот ред во империјата, новозавземените територии ги раздели на теми и така Македонија, како центар на пропадната „бугарска држава“ [Самуилова Бугарија], стана тема со името “Бугарија“.

...Освен тоа, Василиј II уште веднаш ја детронира и Охридската патријаршија на ранг на архиепископија, но ја остави како автокефална црква, која меѓутоа сè до укинувањето во XVIII в. го задржа во својата фирма и бугарското име... Не толку краткотрајното владеење на српските феудални господари во Македонија не можеше да го избрише бугарското име, бидејќи Охридската архиепископија постојано го потхрануваше и не само во епархиите во Македонија, туку и во оние што беа надвор од денените нејзини граници. Затоа и не е чудно што, на пр., и Евлија Челебија во XV в. наоѓа Бугари и во Белград и во други места што биле под јурисдикција на црквата на Охрид.“

3 коментара:

Anonymoussaid...

The truth about Macedonia...• Simple answers to frequently used Slavic arguments
In this section we will attempt to answer a series of arguments used frequently to question the Greek identity of Macedonia.

"Greece officially denied the use of the name Macedonia after the Balkan wars."
This is a very inaccurate argument. There are several examples of state institutions and private businesses using the name Macedonia which operate in Greece since the early 1900s. These are just a few of them:

The "Macedonia" newspaper (1912)
The Society for Macedonian Studies (1939) [web site]
The museum of ancient Macedonia (1961) [web site]
The museum of the Macedonian struggle (1979) [web site]
Greece has been actively using the name Macedonia since its liberation from the Ottoman empire. If Greece's official position was to "deny the existence of Macedonia" how would it be possible for hundreds of private companies to be named after Macedonia?

"Greece has changed the "Macedonian" names of locations in the Macedonia region."
The Greek names are older than the Slavic ones and most of them have their roots in ancient Greece. The Greek names of the towns in Macedonia are also mentioned in the Bible. A characteristic example is Thessaloniki. This city was founded in 315 bc by the Macedonian king Kasssandros and it was named after Alexanders' half sister - Thessaloniki. How could the Greeks change the name from Solun (as the Slavs claim) to Thessaloniki in 1912 if that was the original name? The name Thessaloniki is even mentioned in the bible by St Paul. Why did he address his letters (epistoles) to the people of Thessaloniki and not the to the people of Solun?
What about the Greek names of towns inside FYROM used during the Ottoman times? Did Greece change them as well?

"Today's 'Greeks' and ancient 'Hellenes have no relation between them."
How is it possible for the people who live in the same region, speak the same language and have the same names and culture not to be descendants of the ancient inhabitants of the region? Similarly we could say that today's Egyptians are not descendants of ancient Egyptians and today's Chinese people are not descedants of ancient Chinese.
The name 'Greek' is in fact ancient as well as the famous philosopher Aristotelis verifies:
"...and she was not there forever, but after the cataclysm of Defkalion, which occurred in the Hellenic area, in fact, in the ancient Hellas, which was around Dodoni, and it changed many times the flow of Acheloos river. In that area live the Selloi and the ones that were once called Graecoi and are now called Hellenes..." [Aristotelis Meteorologika, I, 14]

"There is a large Macedonian minority in Greece"
There is no "Macedonian minority" in Greece because there is no such nationality. There is a small group of people who speak a Slavic dialect which is in fact different from what is claimed to be the "Macedonian language" These people are not a "Macedonian minority" as they consider themselves Greeks. There is also an even smaller group of Slav propagandists who are trying to create a Macedonian minority in Greece. Anyone who didn't consider him/herself Greek could and should have left Greece during the exchange of populations in 1919.

"One million people in Greece consider themselves Macedonians"
In the 1996 parliament elections in Greece the political party of the people who claim to be a "Macedonian minority" gained 3.485 votes (official result). In the 2000 parliament elections they didn't take up part at all. Of course there is no doubt of the integrity of the election procedures since Greece is a member of the European Union. If there was such a large number of "Macedonians" in Greece (1/10th) wouldn't be easy for them to stand up against the "Greek occupation"?

"Greece acquired illegally Aegean Macedonia in 1913"
Greece acquired 51% of Macedonia in 1913 as a result of the treaty of Bucharest. International treaties are not illegal. Furthermore Greece in 1913 was not a powerful country to acquire any land it desired. This land was "given" to Greece because it historically belonged to Greece and its residents were Greek.

"What gives Greece the right to name another country? This issue is straightforward, every country has the right to call itself whatever it wishes."
This is a misleading statement. The author knows very well why Greece is objecting to the use of the name Macedonia. In fact every country has the right to chose its own name as far as it does not belong to another country's history. The name Macedonia belongs to the Greek history. Greece has the right to protect its history and heritage.

"Saints Cyril and Methdje (or Kirl and Metodi) were not Greeks but Macedonians."
Saints Cyrilos and Methodios were Greeks born in Thessaloniki and this is well known to all Christians. Pope John Paul the B' in an official apostolic homily to the entire Catholic Church proclaimed that Methodius and Cyril "Greek brethren born in Thessaloniki" are consecrated as "heavenly protectors of Europe". John Paul B' repeated this statement in a speech delivered in the church of Saint Clements, in Rome. You can see the original document here.

"Greece stole the Macedonian history"
Greece does not 'steal' history. It has its own lengthy and respected history. It is the only thing that Greece has plenty of it. The Greek history and culture is respected by all the countries in the world. People who don't have their own history need to 'steal' someone else's...

"Linguistic science has at its disposal a very limited quantity of Macedonian words. A very limited quantity in this case is a quantity indeed, that Greeks cannot ignore."
This argument proves the Greek point that the "Macedonian language" was a Greek a dialect. There only exists "a limited quantity of Macedonian words" because the Macedonian dialect had "limited" differences from the Greek language.
How could it be possible for a separate "ancient Macedonian language" to disappeared after what Alexander had achieved?

"If Philip united and not conquered the Greeks why did Alexander leave 25.000 men of his army in Macedonia when he is about to face the strongest and most numerous army in the world?"
No sensible leader would go on a quest taking ALL his army with him and leaving his homeland unprotected!
And of course he did not leave 25.000 men in Macedonia because he was afraid of the other Greeks. Macedonia had lots of real enemies at its northern border (Illyrians, Dardanians,Paionians etc).

"If Macedonians were Greek then why only 30% of Alexander's army were Greek?"
The right question to ask is 'why as many as 30% of Alexander's army were from the rest of Greece?' After all Macedonians and Greeks were supposed to be enemies! The Macedonians 'conquered' the Greeks according to the Slavic version of the Macedonian history. The fact that a very significant part of Alexander's army were non-Macedonian Greeks shows the truth.

"Ancient Macedonians did not take part in the Olympic Games"
This is another false statement. It can be easily proved that people from Macedonia took part in the Olympic Games. For a list Macedonians who won the Olympic Games the click here.

"Ancient Macedonians fought against Greece."
This is another misleading statement. It is well known that the ancient Greek states were largely independed of each other and that often led to wars between them. Some well-known examples are the Peolloponisian was between Athens and Sparti, the Athenians quest in the island of Mitilini, the brutal war between Sparti and Thebes and many more. A war between two ancient Greek regions did not mean that one of them was not Greek.

"There are no ancient monuments written in the Macedonian language because Greek archaeologists destroy them when they are recovered."
Even if we accept that this is true it still doesn't explain why aren't there any monuments in the rest of Macedonia!
What about the ancient monuments in FYROM and Bulgaria?
What about the ancient monuments on Alexander's route in Asia?
Why aren't there any "non Greek Macedonian monuments" ?
Oh, I know why! The Greek archaeologists must have destroyed them as well !!!

"If in fact, "Macedonia is Greece", how come they feel the need to emphasize, to shout, and to proclaim over and over again? After all, we never hear them proclaiming that 'Thebes is Greece', or 'Sparta is Greece' ".
If the Salvs wanted to name heir country "Republic of Thebes" or "Republic of Sparta" who would shout out "Thebes and Sparta are Greek". But they are claiming to be Macedonians so we shout that
"MACEDONIA WAS GREEK"
"MACEDONIA IS GREEK"
"MACEDONIA WILL BE FOREVER GREEK"

If you have an argument which is not answered in this page please email us.


http://truth.macedonia.gr © Real Macedonia 2001

Anonymoussaid...

The Thrue Bulgarians its a the Macedonians!
The Old Bulgarians its a the Macedonians!
Only Ancient Macedonia it a Greece.
But from Midlle Age, Macedonia its a BULGARIA!

The thrue about Macedonia a live here: www.macedonia-science.org

Anonymoussaid...

И сто, и хиляда пъти да повториш думата "захар" в устата ти няма да стане сладко - арменска пословица. Извинявайте!!!

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial